Terug naar overzicht

Winst, waarde en een oude schuur…

In het decor van het hightech kantorengebied Beukenhorst West met de toekomstige woonwijk Hyde Park vindt een deel van de horeca onderkomen in een karakteristieke oude schuur. Een boerenschuur uit de tijd dat het hier allemaal om landbouw draaide. Hoe zit dat?!

De Beuk erin groeit verder. Deze schuur is een mooi initiatief – meer activiteiten en mogelijkheden op Beukenhorsten werd al 10 jaar geleden geadviseerd door de project groep de Beuk erin. De Beuk erin was een initiatief van helaas in 2019 overleden Joost Valk, Paul Bos (Boer Bos) en Laurens Schenk.

De bevlogen initiator achter dit idee is architect Gijs de Waal. Geheel in de sfeer van het thema van deze Hmore-uitgave streeft hij naar esthetische meerwaarde door de geschiedenis van onze leef- en werkomgeving een rol van betekenis te geven.

Gijs de Waal: “Bij goede stadsontwikkeling en architectuur komen de verschillende lagen van de geschiedenis steeds weer terug. Oud en nieuw, vroeger en nu. Mensen moeten die gelaagdheid kunnen ervaren”. Het idee van de schuur ontstond in 2015. In de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer raakte hij onder de indruk van de inhoud van de kast ‘Toen Haarlemmermeer’. “Het was prachtig wat ik zag”, zegt Gijs, “al die goede boeken over de polder, over de boerderijen en ook het magazine MeerHistorie met verhalen uit de poldergeschiedenis. En alles was heel goed gedocumenteerd!”

Gijs raakt nog meer gemotiveerd door de constructieve gesprekken met ’Hoofddorp-Centraal’– een pilot op het gebied van participatie, waarin inwoners, ondernemers en andere belangstellen- den meedenken over voorzieningen tussen het station en het centrum van Hoofddorp. Gijs de Waal heeft de nodige ervaring met gebiedsinrichtingen met historische componenten, onder (veel) meer met de realisatie van Restaurant / Club Bret bij station Sloterdijk, dat vrijwel helemaal met gebruikt materiaal is opgebouwd.

Gijs krijgt het lumineuze idee om op een centrale plek in de nieuwe wijk een café-restaurant in een historische schuur onder te brengen. “Juist in een schuur. Dat is belangrijk”, aldus Gijs. “Kijk, een gebouw ergens neerzetten, dat is op zichzelf niet zo interessant. Het gaat juist om de wisselwerking en de verbinding tussen plek, gebouw, de menselijke maat én de historie”.

Beukenhorst West is een dynamische plek, waar wonen, werken en reizen elkaar kruisen in de omgeving van de drukke Van Heuven Goedhartlaan, de trein en de A4 en op termijn ook De Noord/ Zuidlijn. De combinatie van bomen en alle bouwontwikkelingen maken Beukenhorst-West een interessante plek, vindt de architect. “Als gebouw- en betekenis aan de omgeving toevoegen – door hun architectuur, door hun karakter, door hun geschiedenis – dan kunnen ze een meerwaarde hebben; dan hebben ze meer te bieden hebben dan alleen een plek voor wonen of werken”.

Zo rijpte het idee om in de nieuwe wijk horeca op een centrale plek te plannen, in een echte oude boerenschuur. Samen met de familie Van der Vlught doorkruiste Gijs de gehele polder op zoek naar een geschikt gebouw. Overal waar een schuur er verwaarloosd bij stond, belden ze aan om te vragen of de schuur beschikbaar was. Tot hij de schuur bij de Adolfshoeve zag, en ja hoor, dat moest hem zijn. Daar stond een oude Zeeuwse schuur met een mooie constructie van spanten en binten, dak en gevels. Het merendeel zou goed bruikbaar zijn. De hoeve is eigendom van de provincie Noord-Holland, die aanvankelijk geen trek had in verkoop van de schuur. Maar ook nu won de aanhouder, en gelukkig maar, want de historische schuur blijft niet alleen behouden, hij krijgt zelfs een ereplaats in Hoofddorp.

“Het zijn dat soort contrasten die diepte geven aan de beleving van de stad.”

Op mijn vraag naar het fenomeen ‘winst van waarde maken’ zegt Gijs dat de nadruk ligt op de maatschappelijke kant van het verhaal. “Als een stad verstedelijkt, en het ene gebouw simpelweg door een ander wordt vervangen – dan levert dat de stad eigenlijk weinig op – of het gebouw moet wel héél bijzonder zijn. In het algemeen krijgt een stad zijn kwaliteit door gelaagd te zijn; doordat in de gebouwde omgeving de verschillende lagen van de geschiedenis herkenbaar zijn. Zo verkrijgt de omgeving kwaliteit en verscheidenheid, zonder dat de verscheidenheid kunstmatig gezocht hoeft te worden. Zo ontstaan er verschillende plekken in de stad, en ontstaan er contrasten.

De Gerritshoeve is een mooi voorbeeld van zo’n contrast: Zo meteen staat tussen het station en de hoogbouw van Hydepark een veldje met kastanjebomen met daartussen een klassieke schuur. Dat wordt wonderbaarlijk! Het zijn dat soort contrasten die diepte geven aan de beleving van de stad.”

Na veel gesprekken met betrokken partijen en het regelen van de nodige vergunningen – waarbij de standvastigheid van Gijs de Waal nogal van pas kwam – breekt nu de leukste episode aan. Die begint met het zorgvuldig demonteren en conserveren van de oude schuur, het regelen van transport en opbouwen op de nieuwe locatie die in maart 22 open moet gaan”. Nog een vraag: waarom de naam Gerritshoeve? “Die is heel toepasselijk”, zegt Gijs, “want Gerrit is de voornaam van ‘Van Heuven Goedhart, de naamgever van de weg waaraan de horecahoeve zal komen te liggen”. Dat is zeker toepasselijk. Tenslotte was Gerrit was een verzetsman, iemand die mensen méé kon krijgen en dat is iets wat Gijs ook zeer goed ligt.

Partner info
Heeft u een vraag over over de diverse partnerships (incl. adverteren)? Neem dan contact met ons op.