Terug naar overzicht

Verduurzamen in 2024: overzicht van belangrijke subsidieregelingen voor bedrijven

Ontdek de sleutelsubsidies voor bedrijven in 2024 om duurzaamheid te bevorderen. Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van belangrijke regelingen zoals ISDE, MIA, EIA en meer, gericht op het stimuleren van milieuvriendelijke en energie-efficiënte initiatieven.

In 2024 stimuleert de Nederlandse overheid ondernemers om te investeren in duurzaamheid en energiebesparing door middel van diverse subsidies. Hier zijn enkele belangrijke regelingen:

  1. MIA, EIA en Vamil: Deze regelingen bieden fiscale voordelen voor investeringen in milieuvriendelijke technieken (MIA en Vamil) en energiezuinige technieken (EIA). Ze maken het mogelijk voor ondernemers om een deel van hun investeringen af te trekken van de fiscale winst, waarbij de EIA vanaf 2024 een belastingaftrek van 40% biedt​​.

  2. SDE++: Met een budget van 8 miljard euro ondersteunt deze regeling de productie van hernieuwbare energie, waaronder elektriciteit, gas, CO2-reductie en warmteopwekking, om het verschil in kosten met fossiele energiebronnen te verkleinen​​.

  3. VEKI: Gericht op technologieën die CO2 besparen maar een langere terugverdientijd hebben, helpt VEKI ondernemers met projecten zoals recycling en energie-efficiëntie. Het budget voor 2024 is nog niet bevestigd​​.

  4. TSE: Dit programma, inclusief DEI+ en MOOI, financiert innovatieve hernieuwbare energieprojecten en CO2-besparende initiatieven, met specifieke aandacht voor pilot- en demonstratieprojecten​​.

  5. NIKI: Met 242 miljoen euro voor 2024, richt NIKI zich op grotere CO2-reducerende projecten met unieke technologieën die niet onder bestaande regelingen vallen​​.

  6. ISDE: Verhoogd met 1,38 miljard euro, is deze regeling bedoeld voor het verduurzamen van bedrijfspanden, zowel voor particulieren als bedrijven​​.

  7. MIT: Specifiek voor het mkb in sectoren zoals gezondheidszorg, digitalisering en duurzaamheid, stimuleert MIT innovatieve samenwerkingen en projecten​​.

  8. Nationaal Groeifonds: Hoewel minder toegankelijk voor het mkb, financiert dit fonds grootschalige, innovatieve projecten met een budget van 20 miljard euro​​.

  9. AanZET en SSEB: Deze regelingen ondersteunen de aanschaf van schone vrachtwagens en bouwmachines, met een totaalbudget van 33 miljoen euro voor 2024​​.

  10. Just Transition Fund (JTF): Dit EU-fonds van 623 miljoen euro is bedoeld voor regio's die afhankelijk zijn van de fossiele industrie, met een focus op projecten zoals 'groene' chemie en waterstof​​.

Deze subsidies bieden diverse mogelijkheden voor bedrijven om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken en financieel te profiteren van hun groene initiatieven.

Partner info
Heeft u een vraag over over de diverse partnerships (incl. adverteren)? Neem dan contact met ons op.