Terug naar overzicht

SchipholTradePark - Hét Groenste Bedrijventerrein met een Duurzame Toekomst!

Dat is natuurlijk geweldig om te horen! Schiphol Trade Park heeft dus de ambitie om het groenste bedrijventerrein te worden. Schiphol Trade Park is een duurzaam bedrijventerrein dat zich richt op het creëren van een circulaire economie, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van groene initiatieven.

Er zijn verschillende manieren waarop Schiphol Trade Park streeft naar duurzaamheid en groenheid. Ten eerste is het terrein ontworpen met aandacht voor natuurbehoud en biodiversiteit. Er worden groene zones gecreëerd en er wordt gestreefd naar een goede balans tussen bebouwing en groen.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Schiphol Trade Park stimuleert bedrijven op het terrein om te investeren in duurzame energieopwekking, zoals zonne-energie en windenergie.

Ook circulaire economie speelt een belangrijke rol op Schiphol Trade Park. Bedrijven worden aangemoedigd om te streven naar een gesloten kringloopsysteem, waarbij grondstoffen en materialen worden hergebruikt en afval wordt geminimaliseerd. Er zijn faciliteiten en samenwerkingsverbanden opgezet om bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van circulaire bedrijfsmodellen.

Verder wordt er veel aandacht besteed aan duurzame mobiliteit op het terrein. Er worden faciliteiten geboden voor elektrisch vervoer, zoals laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook wordt het gebruik van fietsen gestimuleerd door de aanleg van fietspaden en fietsenstallingen.

Kortom, Schiphol Trade Park streeft ernaar om op verschillende fronten duurzaam en groen te zijn. Door aandacht te besteden aan natuurbehoud, energie-efficiëntie, circulaire economie en duurzame mobiliteit, zetten ze zich in om het groenste bedrijventerrein te worden.

Partner info
Heeft u een vraag over over de diverse partnerships (incl. adverteren)? Neem dan contact met ons op.