Terug naar overzicht

Pilot: geef (uw) bedrijfsruimte meer functies

Bent u eigenaar van een gebouw of kantoor dat leeg staat of in de avonden en weekenden niet wordt gebruikt? Of kan een deel van uw bestaande ruimte misschien voor andere activiteiten worden gebruikt? Of zoekt u juist ruimte en heeft u een interessant idee hiervoor? Doe dan mee aan de pilot ‘Maak Ruimte met Ruimte. De gemeente is op zoek naar bedrijven, eigenaren van gebouwen en culturele of maatschappelijke instellingen met een goed idee.

Wat is het doel van deze pilot?

In Haarlemmermeer is er niet veel ruimte, maar er is wel steeds meer ruimte nodig. Als gemeente willen we hier slim mee omgaan. Dit doen we onder andere met de pilot ‘Maak Ruimte met Ruimte’.

De pilot is een proef met het doel om bestaande ruimte in kantoren en bedrijfsgebouwen en op kantorenlocaties en bedrijventerreinen, zoveel mogelijk te gebruiken. Een ruimte mag en kan dus verschillende functies hebben op verschillende delen van de dag. Dat noemen we ‘meervoudig ruimtegebruik’.

De gemeente wil weten welke ideeën er zijn om bestaande ruimte in gebouwen en kantoorpanden op een andere manier te gebruiken of exploiteren.

Hoe kan mijn ruimte meer functies krijgen?

De bedoeling van meervoudig ruimtegebruik is om ruimte die u heeft, op andere tijdstippen te gebruiken. De hoofdfunctie van de ruimte blijft daarmee bestaan, maar er kan een nieuwe functie bij komen op een ander tijdstip. Bijvoorbeeld:

  • Een aula van een bedrijf kan in de avond worden gebruikt door de plaatselijke theatergroep.

  • Open ruimtes in kantoren kunnen in het weekend worden gebruikt voor kunstexposities.

  • Zalen in gebouwen kunnen worden gebruikt voor workshops.

Ik heb ruimte beschikbaar. Hoe kan ik mijn idee aanmelden?

Bedrijven en eigenaren van gebouwen kunnen zich aanmelden via [email protected]. Zet in de onderwerpregel ‘Maak Ruimte met Ruimte’ en beschrijf welk idee u heeft voor het verhuren van uw ruimte.

Omschrijf bijvoorbeeld hoe de ruimte op een andere manier kan worden gebruikt en op welk tijdstip, maar denk bijvoorbeeld ook aan de verhuurprijs of exploitatiekosten.

Wanneer hoor ik of mijn idee wordt opgepakt?

Als gemeente zorgen we ervoor dat bedrijven en eigenaren in contact komen met mensen en organisaties die ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld culturele instellingen of amateurverenigingen. We kunnen geen zekerheid geven of alle plannen kunnen worden uitgevoerd.

Ik heb geen ruimte, maar heb wel een idee. Kan ik dat ergens melden?

Jazeker, de gemeente is ook op zoek naar mensen of organisaties die ruimte nodig hebben. Heeft u een idee, maar nog geen ruimte? Mail dit dan naar [email protected] en zet in de onderwerpregel ‘Maak Ruimte met Ruimte’.

Zijn er praktijkvoorbeelden van meervoudig ruimtegebruik?

  • In Utrecht wordt de bovenste verdieping van een parkeergarage in de zomermaanden verbouwd tot een dakterras.

  • In Amsterdam is het hoofdkantoor van G-STAR RAW in de avond en weekenden beschikbaar voor modeshows, festivals en evenementen.

  • Het parkeerdek van de Ikea op Kanaleneiland in Utrecht wordt gebruikt als voetbalveld voor de plaatselijke voetbalclub.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer

Partner info
Heeft u een vraag over over de diverse partnerships (incl. adverteren)? Neem dan contact met ons op.