Terug naar overzicht

Bedrijfspand onderverhuren? Hier moet je op letten!

Om verschillende redenen kan het interessant zijn om het bedrijfspand dat je zelf huurt, onder te verhuren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het pand te groot is of is geworden en je dus eigenlijk ruimte over hebt. Of andersom natuurlijk, want je bedrijf kan zo sterk gegroeid zijn dat het pand te klein is geworden. Je moet dan op zoek naar een nieuw bedrijfspand, terwijl je nog (voor langere tijd) vastzit aan de huurovereenkomst. Onderverhuren van je bedrijfspand is geen vanzelfsprekendheid, want of je mag onderverhuren moet in principe vastgelegd zijn in de huurovereenkomst.

Het tegendeel is namelijk vaak waar en dat is dat er in veel huurovereenkomsten juist is vastgelegd dat het niet toegestaan is om onder te verhuren. Op basis hiervan kun je – als je de verhurende partij bent – dit dan ook weigeren. Hierbij aangetekend dat je hier dan wel zeer goede, aantoonbare redenen voor moet hebben. De gevolgen van onderverhuren zonder toestemming kunnen groot zijn, dus begin hier niet aan. De verhuurder staat dan namelijk in zijn recht om het volledige huurcontract te ontbinden, waarbij het zinloos is om hier tegen in beroep te gaan.

Wel toestemming?

Wanneer je wel toestemming hebt gekregen om (een deel van) je bedrijfspand onder te verhuren, dan is de volgende stap dat je op zoek gaat naar een zogenaamde ‘onderhuurder’. Let op dat je de verhuurder van het pand hierbij betrekt, want aangezien het zijn pand is, wil hij graag weten wie hier intrek in neemt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat jullie bepalen voor welke periode er onderverhuurd mag worden.

Minstens zo belangrijk is de onderverhuurprijs die jij als huurder van het pand zelf bepaalt. Je bent hierbij niet gebonden aan de hoogte van de huur die jezelf betaalt. Uiteraard leg je zowel de huurprijs als de periode van onderhuur vast in de huurovereenkomst.

Eindigen van huur en onderhuur

Ten onrechte wordt gedacht dat wanneer de hoofdhuur eindigt, ook de onderverhuur eindigt. Dit is niet altijd het geval. De verhuurder kan bijvoorbeeld de huurovereenkomst met de huurder opgezegd hebben, terwijl de huurperiode van de onderhuurder nog niet is verstreken. Wil de hoofdverhuurder – de eigenaar van het pand – de onderverhuur ook eerder beëindigen? Dan is een gang naar de rechter vaak noodzakelijk. Schade die de onderhuurder hierdoor ondervindt, kan hij verhalen op de onderverhuurder.

Kantoor- en winkelruimte

Als het gaat om huur en onderhuur van winkelruimte, dan is het in vrijwel alle gevallen zo dat de einddatum van beide huurtermijnen gelijk is. Kijken we naar kantoorruimtes, dan zien we dat bij onderverhuur van kantoorruimtes de hoofdverhuurder alleen huurbescherming geniet zolang de huurovereenkomst loopt. De onderverhuurder is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het toezeggen aan de onderhuurder van een langere huurtermijn dan kan worden nagekomen.

In regio’s met veel bedrijfsmatige activiteiten – zoals bijvoorbeeld de regio Haarlemmermeer – komen huur en onderhuur veel voor. Weet wat hier bij komt kijken en wanneer je zelf onvoldoende kennis van zaken hebt, schakel dan altijd een professionele partij in.

Partner info
Heeft u een vraag over over de diverse partnerships (incl. adverteren)? Neem dan contact met ons op.