Vastgoed Haarlemmermeer
Vastgoed Haarlemmermeer

Studenten onderzoeken verschillende bedrijventerreinen op duurzaamheid.

Hoe duurzaam is het bedrijventerrein en wat zou het bedrijventerrein er aan kunnen doen om (nog) duurzamer te worden. Die vraag werd voorgelegd door Vastgoed Haarlemmermeer aan tweedejaars leerlingen van het Nova College in Hoofddorp. Zij volgen de studie Junior Consultant Duurzaamheid. De studenten leren hoe bestaande en nieuwe klanten te adviseren over duurzame technische toepassingen, bijvoorbeeld om gebouwen minder of geen energie te laten gebruiken uit bronnen die op kunnen raken. Dus overgaan van gas naar elektriciteit uit zonne- of windenergie. Omdat duurzaamheid en circulair in ons DNA zit en wij het leuk vinden om studenten ook een kijkje in de keuken te geven werd er een speciale bijeenkomst georganiseerd. Vervolgens gaan deze studenten binnenkort diverse bedrijventerreinen in de regio Haarlemmermeer onderzoeken.

Partner info
Nova College
Paxlaan 26
Hoofddorp
www.novacollege.nl