Vastgoed Haarlemmermeer
Vastgoed Haarlemmermeer

De economisch sterke regio Schiphol-Haarlemmermeer bruist van energie, activiteiten en ondernemingsdrang. Een regio die niet zonder een sterk business platform kan. Het business platform voor deze regio is Hmore, een nieuw zakelijk netwerk dat opgericht is door bevlogen ondernemers met hart voor de regio Schiphol-Haarlemmermeer.

Onderscheidend van andere zakelijke netwerken

Dit zakelijke netwerk onderscheidt zich van andere netwerken in de regio, door de nadruk te leggen op zowel gezamenlijke zakelijke als persoonlijke groei van de aangesloten leden. Kennisoverdracht is hier slechts één onderdeel van. Minstens zo belangrijk zijn de uitwisseling van persoonlijke ervaringen en verhalen. Hiertoe is onder andere het project ‘Hmore Perspectives’ ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld twee bestuurders elkaar kritisch bevragen over fundamentele zaken en actuele thema’s. Wederzijds respect, begrip en naar elkaar luisteren om van elkaar te leren, zijn hierbij het uitgangspunt.

Voor wie is Hmore bedoeld?

Hmore is een zakelijke netwerk bedoeld voor bestuurders, directeuren, leiders en ondernemers uit de regio Schiphol-Haarlemmermeer. Het platform brengt bevlogen mensen uit verschillende sectoren samen om van en met elkaar te leren, om zo gezamenlijk groei te bewerkstelligen. Een actieve en betrokken houding van de leden is hierbij gewenst. Zonder is het immers niet mogelijk om in een veilige omgeving kennis, verhalen en ervaringen met elkaar te delen.

Activiteiten van business platform Hmore

Hmore organiseert verschillende activiteiten voor haar leden. Deze activiteiten staan vaak in het teken van een bepaald thema, vraagstuk of actualiteit in de regio.

Een van de activiteiten die Hmore organiseert is ‘Hmore matters’, een ‘dialoog diner’. Tijdens dit diner gaan leden met elkaar in gesprek, waarbij diepgang wordt gezocht en meer dan eens verrassende conclusies worden getrokken en creatieve oplossingen voor regionale uitdagingen worden gevonden.

Onder de noemer ‘Hmore moves’ organiseert het platform twee keer per jaar een bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt altijd plaats op een unieke locatie in de regio Schiphol-Haarlemmermeer. Impact creëren, inspiratie opdoen en ideeën uitwisselen zijn de uitgangspunten van ‘Hmore moves’.

Inspirerend magazine

Twee keer per jaar brengt Hmore het gelijknamige magazine uit. Dit stijlvolle magazine telt 160 pagina’s en staat boordevol inspirerende verhalen van ondernemers uit de regio. Ook hier wordt niet alleen de zakelijke kant belicht, maar is er ook aandacht voor persoonlijke verhalen. Actuele thema’s als circulariteit en duurzaamheid komen regelmatig aan de orde in het magazine, ondersteund door praktijkvoorbeelden van ondernemers uit de regio.

Lid worden van Hmore?

Lid worden van business platform Hmore betekent een betekenisvolle bijdrage leveren aan regio Schiphol-Haarlemmermeer. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Het lidmaatschap van Hmore is een absolute meerwaarde voor elke bevlogen bestuurder, directeur, leider of ondernemer die zowel zakelijk als persoonlijk wil groeien en de regio Schiphol-Haarlemmermeer een warm hart toedraagt.

Hmore, partner van Vastgoed Haarlemmermeer, biedt verschillende lidmaatschapsvormen aan. Voor vragen over het lidmaatschap of het lidmaatschap direct aanvragen stuurt u een e-mail naar info@hmore.nl

Partner info
Hmore
Hmore, het netwerk voor persoonlijke en zakelijke groei